اپل جدیدترین لب تاپ مینی خود را که در چین معرفی کرد در طول دو روز که در 10 کشور دنیا برای فروش رفته بود با استقبال خیلی زیادی همراه شد که به زودی وارد ایران میشود که هنوز قیمت ثابت آن معلوم نیست