مدیر شرکت اپل گفته است که با اچ تی سی موافقت شده که گوشی مشترکی ساخته شود که به وسیله کارکنان این دو شرکت طراحی اولیه این گوشی انجام شده است و در حال برنامه ریزی برنامه ای هستیم که سیستم گوشی نسبت به دیگر سیستم های گوشی همراه متفاوت تر و جدید تر باشد؛گفته شده که بزودی مشخصات گوشی پخش خواهد شد؛