effect-of-the-winds-of-Mars

مدارگرد مارس اکسپرس آژانس فضایی اروپا تصویر جدیدی از سیاره مریخ به زمین ارسال کرده که لکه های آبی رنگ بزرگی را در دهانه های این سیاره نشان داده که گویی دریاچه ای از آب مایع در آن وجود دارد.آیا اینها دریاچه های آب مایع در مریخ هستند یا توهمی نوری حاصل از پردازش عکس ؟ این پدیده چگونه به وجود آمده است ؟در زمین بادها همواره باعث تغییر محیط زیست ما شده اند مثل صاف و صیقلی کردن و تراشیدن سنگها و موج های موجود در شن های روان .از این نظر مریخ بسیار بیشتر از آنچه تصور میکردید به زمین شبیه است .بر روی مریخ شلاقی از بادها شن و ماسه را از روی سطح مریخ بلند می کند و با سرعت بسیار بالایی در سیاره به جریان می اندازد .

این بادها می توانند با سرعتی معادل صد کیلومتر در ساعت بوزند , سرعتی کافی برای به وجود آوردن طوفانی عظیم از گرد و خاک که می تواند به صورت لایه عظیمی مریخ را بپوشاند و به مدت چند روز و یا چند هفته باقی بماند .هم زمان با وزش این بادها محیط اطراف آن ها نیز فرسایش یافته و در طی میلیون ها سال باعث تغییر ویژه گی های سطح و سیمای سیاره می گردند .شواهد این فرایند را می توان در این تصویر از مدارگرد مارس اکسپرس مشاهده کرد .تصویر بخشی از منطقه Arabia Terra است که دهانه هایی با اندازه ها و سنین مختلف وجود دارند .دهانه ها تغییر یافته از تاثیراتی شدیدی ریشه دار در گذشته مریخ هستند که فرسایش را در درجات مختلف نشان می دهند .

بعضی دهانه ها هنوز دیواره بیرونی مشخصی دارند و مرکزی صاف و صیقلی دارند .در حالی که بعضی دهانه ها دیواره مشخصی ندارند و صاف و هموار بدون شکل و شمایل بخصوصی هستند . به نظر می رسد که آن ها به سمت ادغام و یکی شدن با محیط اطراف خود پیش می روند .بزرگ ترین دهانه موجود در سمت چپ این تصویر دارای بارزترین دیواره بیرونی با قطری حدود ۷۰ کیلومتر است .در در اولین نگاه به این عکس پدیده ای شگفت انگیز در بزرگ ترین دهانه اش دیده می شود .آیا به راستی این آب مایع است ؟

effect-of-the-winds-of-Mars

خیر , این توهمی نوری حاصل از پردازش عکس است . بخش های آبی رنگ در درون کهنه ی دهانه در واقع رسوب های سیاه و تاریکی هستند که در طول زمان انباشته و شکل گرفته اند .این پدیده نیز ناشی از باد های مریخی است که مواد غنی آتشفشانی بازالت را از سرتاسر سیاره جمع آوری کرده و در اینجا انباشته اند.این تصویر وضوح بالا توسط دوربین استریو ماهواره مارس اکسپرس در تاریخ نوزده نوامبر ۲۰۱۴ و در حین ۱۳,۷۲۸ امین گردشش به دور مریخ گرفته شده است .