پائول آلن ، یکی از بنیانگذاران مایکروسافت عقیده دارد که xbox و bingباید به نفع سرمایه گذاری شرکت کنار بروند. پس از اعلام خروج استیو بالمر در هفته اخیر ، مذاکرات در مورد آینده مایکروسافت و انتخاب مدیرعامل جایگزین با سرعت فوق العاده ای شکل گرفت. با استناد به منابع مختلف ، هیئت مدیره باید تصمیم بگیرد که تخصص مدیرعامل بعدی باید در چه حوزه هایی باشد. در این راستا دیدگاه آنها به این گونه است که مدیران دیگر چه خدماتی را فراهم میکنند که مدیر اجرایی منتخب ممکن است فاقد توانایی فراهم کردن آن باشد.بعضی از اعضا معتقدند که مایکروسافت باید دیدگاه تجاری خود را محدود کند ، که پائول آلن یکی از این افراد است. آقای آلن مالک 2 بیلیون دلار سهام مایکروسافت است. خانه سرمایه گذاری که بودجه وی را مدیریت میکند ، اخیرا طی یک سخنرانی در مورد ساختار کسب و کار مایکروسافت و مدیرعامل آینده شرکت اظهار داشت که وی باید روی رها کردن جنبه های تجاری شامل xbox و همه مشتقات آن مانند جستوجوی تبلیغاتی bing (اشاره به قابلیت اخیر xbox) تمرکز کند.
طبق اظهارات پائول غفاری ، مدیر مالی آقای آلن ، او بسیار مشتاق و پیگیر جریانات تغییر مدیرعامل است و معتقد است که سود سهام اولیه شرکت به دنبال خدمات نرم افزاری در سطح سازمانی تامین میشود به همین دلیل وی میگوید بهتر است تمرکز خود را روی سازندگی این نکته قوی بگذاریم به جای اینکه تلاش و نیروی خود را در طیف گسترده ای از فعالیت های مختلف هدر دهیم.
غفاری گفت: " تجارت جست و جو و حتی xbox که محصول موفقی نیز بوده، این تمرکز را کاهش می دهد ، بنابراین ما از نامزدها انتظار داریم که نهایت شایستگی خود را در این مورد خاص اثبات کنند. "